Kognitiv terapeut Åshild Berg

Kognitiv terapi er en jordnær og lettforståelig metode.
Dette er en etterspurt terapiform som kan vise til gode resultater.

Gjennom kognitiv terapi uforsker du egne tanker
og tankemønstre og stiller spørsmålstegn ved
tankemønstre som ikke er til hjelp for deg.

Fokus er å finne sammenhengen mellom tenkning,
følelser og handlinger.

Kognitiv terapi er relevant for en rekke
problemstillinger.

Du kan ha nytte av den kognitive metoden for å
hente fram og bruke ressurser som du har i deg.Min bakgrunn:
Kognitiv terapeut
Via nasjonalt institutt for kognitiv terapi

Sykepleier
videreutdanning i psykisk helse
jordmor

Velkommen til å ta kontakt!

Mailadresse: post@aashildberg.no

Unngå sensitive opplysninger
Fleksible åpningstider
Kr 800/50 minutt

Hilsen fra
Åshild Berg

Informasjon finner du også på min Facebook-side:
Kognitiv terapeut Åshild Berg


Adresse:
Luramyrveiein 25A
4313 Sandnes